Top

GDPR overskrift

GDPR er ensbetydende med en masse regler, som kan være vanskelige for en lille virksomhed at gennemskue. Persondataforordningens formål er at fremme virksomheders beskyttelse af persondata. Et af lovgivningens største krav til virksomhederne er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne.

5 vigtige GDPR-regler
Alle GDPR-reglerne er vigtige, men her er der 5, som du skal være særligt opmærksom på. Din virksomhed skal:

Føre en fortegnelse.
Dokumentere at lovgivningens principper for god databehandling efterleves.
Dokumentere at virksomheden har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
Oplyse kunder og ansatte om hvordan deres data behandles.
Bevise, at virksomheden efterlever lovgivningen fx hvis der anvendes samtykke, databehandlere, mv.
Andre relevante GDPR-regler
Udover de 5 vigtige regler, så der er ligeså mange andre GDPR-regler, som din virksomhed skal have styr på. Din virksomhed skal:

Lave en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger.
Indgå særlige aftaler om databeskyttelse med sine databehandlere.
Føre tilsyn med sine databehandlere.
Bruge databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger.
Efterleve kunders og ansattes rettigheder.
Puha,..og der er mange flere regler GDPR-regler.